“Hồi Sóng”
A research and sound installation project

Concept and sound design by:
Nguyễn Nhung
Zach Sch

Narration written by:
Đỗ Hương
Nguyễn Nhung
Zach Sch

Vocal performances by:
Anh Phi Trần
Phạm Văn Cường
Rami Abadir
Thế Vũ

Archival recordings and interview materials from:
Đạo diễn Nguyễn Sỹ Bằng
Đạo diễn Lam Lê
Trường Đại học Humboldt Berlin

Transcription:
Bruno Bosc
Nguyễn Đình Hưng
Bùi Thu Uyên

Translation:
Anh Phi Trần
Nguyễn Diệp Thùy Anh
Bruno Bosc
Nguyễn Quỳnh Chi
Nguyễn Đình Hưng
Hoàng Đạo Hiếu
Rami Abadir
Hoàng Thùy
Lê Trang

Translations reviewed by:
Hồ Trâm Anh
Khương Lê
Nguyễn Phương Thảo
Vương Thị Thu

Design:
Nguyễn Phương Anh
Ngô Thùy Linh

Website development:
Trịnh Quang Linh
Mai Minh Đạt

Supported by:

Quỹ Nguyễn Thiện Đạo
Rắn Cạp Đuôi Collective

Special thanks to our friends who have helped us during the research and production of this project:

Nguyễn Khiếu Anh
Jonathan Mayers
Mai Phương

Contact/Feedback

    Detail
    Contact: hoisongproject@gmail.com